”Tekeekö MAOL mitään?”

Kirjoittaja: 

Eeva Toppari, MAOL hallituksen jäsen
Lukion tuntijakoesityslausunnon laadinta, peruskoulun ja lukion ops-työ, ilmaisten koulutusten järjestä- minen, yhteydenpito päättäjiin, tuote-esittelyillat yhteistyökumppaneiden kanssa... Laiska töitään luettelee, mutta silti kysyn, onko noihin uhrattu työ ollut ihan turhaa?

”Joka saa sinut provosoitumaan, voittaa sinut!” (Elisabeth Kenny)

MAOL-työssä tiiviisti toimivana en kiellä provosoituvani, kun kuulen otsikon kysymyksen. Alussa on nimittäin lueteltuna vain päällimmäisiä alkuvuoden toiminnasta. MAOL-työn tärkeydestä vakuuttuneena en lannistu, vaan yritän vastata edunvalvonnallisesta näkökulmasta.

Kuinka paljon työtä kätkeytyykään esimerkiksi 4-sivuisen lukion tuntijakoesityslausunnon taakse! Hallituksessa ja toimikunnissa pohjustetaan asiaa, mikä edellyttää kokouksia, matkustamista, sijaisia ja siis liitolle menoja. Kuka ehtii laatia ”nauruversion”? Sen tekeminen nimestä huolimatta ei ole helppoa. Sitten kuluu aikaa, kun odotellaan kommentteja hallituksen jäseniltä ja monelta muulta läheisesti toiminnassa olevalta. Miten tuodaan esiin jäsenistön moninaiset näkökulmat? Miten tekstiä lyhennetään menettämättä asian ydintä ja ymmärrettävyyttä? Mikä kelpaa lopulliseksi versioksi, kun määräaikakin kohta umpeutuu? Prosessia voisi kuvitella helpoksi, mutta käytännössä se ei sitä ole!

Jäsen voi oikeutetusti odottaa, että MAOL laatii lausuntoja. Mutta mistä löytyvät ne ”jotkut”, joilta liikenee aikaa ja halua tehdä työtä yhteiseksi hyväksi oman toimensa ohessa? MAOL-työhön tarvitaan runsaasti taustajäsenistöä ja riittävästi aktiiveja. Ilman heitä opetus- ja kulttuuriministeriö ei pyytäisi tuntijakolausuntoamme eikä edustajiamme kutsuttaisi asiantuntijoiksi. Liiton arvostus perustuu sekä kokoon että toiminnan laatuun.

Entäpä sitten, kun tuntijakolausunnon sisältö pitäisi saada mahtumaan yhdelle sivulle ja sellaiselle kielelle, että asiaan vähemmänkin perehtynyt, kiireinen päättäjä ymmärtäisi oppiaineittemme merkityksen yleissivistykselle ja maamme tulevaisuudelle. Oikeasti siis mahdoton tehtävä, koska ymmärrettävyys edellyttää perusteluja, jotka eivät mahdu yhdelle sivulle. Kyllä sitä A-nelosta pyöriteltiin, mutta vaikuttavuuden voi arvioida vasta sitten, kun päätökset on tehty.

Syksyn liittokokouksessa saimme aiheellista palautetta siitä, että MAOLin edunvalvonnasta ei tiedo- teta riittävästi. Tämä kirjoitus on yksi yritys vastata haasteeseen. Tosin edunvalvonnasta kertominen ei ole ihan ongelmatonta. Ensinnäkään emme voi aina julkisesti kertoa lobbauksemme kohteista. Toiseksi tiedottaminen teettää työtä ja vaatii tekijöitä. Mikä on se kanava, jonka avulla saisimme jäsenistön ja ei-jäsenet kiinnostumaan liittomme toiminnasta enemmän?

Haasteita...

Matematiikan ja kielten opettajat laativat eniten pedagogisia selvityksiä. Myös varhaisen tuen ja erityisen tuen vaatimusten toteuttaminen työllistävät heitä kovasti. Lisääntyneestä työstä tulisi tietysti saada asianmukainen korvaus, mutta siitä MAOL ei pääse päättämään, sillä palkkapoliittisesta edunvalvonnasta neuvottelee OAJ.

Turvataksemme palkkauksemme kehityksen ja muun muassa demonstraatiokorvausten säilymisen tarvitsisimme OAJ:n valtuustoon paljon enemmän oppiaineittemme edustajia, jotka toisivat päätöksentekoon aineenopettajuuden ja oman näkökulmamme. Näissä vaaleissa meidän aineittemme valtuustoehdokkaita oli määräämme nähden huolestuttavan vähän. Pääkaupunkiseudun vaalipiirissä ei yhtäkään. Onko meillä näin ollen kanttia arvostella meille epäedullisia päätöksiä?

Koulutuksellista ja pedagogista edunvalvontaa MAOL tekee OAJ:n pedagogisen toimikunnan ja Aineopettajaliiton kautta sekä suoraan oman suhdetoimintansa avulla. Nämä elimet tarjoavat myös mielenkiintoisia vaikuttamispaikkoja.

Kehysriihessä leikattiin koulutuksen resursseja joka kouluasteella. Siitä huolimatta pitää valmistella muun muassa koulukohtaiset opetussuunnitelmat, lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja kehittää opetusmenetelmiä. Näiden rajoitteiden ja vaatimusten keskellä selviämiseen tarvitaan opettajien yhteistyötä. Siihen MAOL voi tarjota koulutuksellista ja yhteisöllistä tukea.

Minulle on kerrottu, että aikoinaan MAOLin hallitukseen pääsystä on kilpailtu. Kun viimeksi syksyllä täydennettiin hallitusta, niin eipä ollut tungosta. Paikat saatiin onneksi täytettyä, mutta miten tulevaisuudessa, jos passiivisuus järjestörintamalla jatkuu? Eihän myö romaheta?

Mikä on iso MAOL?

Olen kuullut kriittissävytteisiä puheita niin sanotusta isosta MAOLista. Asiayhteydestä olen ymmärtänyt, että isolla MAOLilla on silloin tarkoitettu liiton hallintoa ja toimistoa. Rakentava kritiikki on aina paikallaan, mutta tarvitaan myös kehittämisideoita ja uudistajia. Mikä sitten olisi pikku-MAOL tässä ajattelussa? MAOL-kerhot jäsenineen? Edunvalvonnan kannalta jaottelu on harhaanjohtava ja ruohonjuuritason toimintaa vähättelevä. Ilman kerhojemme aktiivista jäsenten lähellä tapahtuvaa toimintaa liiton työ on vailla pohjaa. Jäsenhankinta sekä arkityötä tukevan, voimaannuttavan ja innostavan lähiverkoston luominen on pääasiallisesti kerhojen toiminnan tulosta.

Kiitos kaikille jäsenille ja aktiiveille, joiden ansiosta MAOL toimii ja vaikuttaa! Huolistani huolimatta luotan, että MAOL-jäbät duunaa jatkossakin!

Julkaistu: Dimensio 3/2014

Tags: 

Kommentit

viilausta ops luonnokseen

Comment: 

Luin ops-luonnosta ja muutamia korjausehdotuksia esitän:
sivu 14 Ajattelun ja oppimaan oppisen taidot
Korjaisin sana ajattelu ajattelemisella, koska ajattelu on jo valmis ajattelu ja ajatteleminen tarkoittaa, että ollaan matkalla yhä syvempään tietoon. Perusopetuksessa on syytä korostaa jatkuvaa oppimista.
sivu 40 Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin
--oppilaita ei verrata --- ei ei muotoja, koska se on paradoksi,
vaan oppilaita ja heidän suorituksiaan arvioidaan kannustavasti tukien persoonaa, temperamenttia ja henkilökohtaisia valmiuksia.

Lisää eDimensiossa

Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00
Dimensio 1/2017 , 26. tammikuu 2017 - 9:00