Robotit innostavat Etelä-Pohjanmaalla

Kirjoittaja: 

Hannu Reinilä, Koulutusohjelmapäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) järjestää joka vuosi ROBO-puulaakin lähes kaikissa Etelä-Pohjanmaan lukioissa. Puulaakissa humanoidi-robotit innostavat lukiolaisia teknologiaopintoihin luovalla tavalla. Samalla syventyy lukioiden ja teknologiayritysten välinen yhteistyö. Ensimmäisessä ROBO-puulaakissa (2012 ) teemana oli tanssi eli ROBOROCK. Sitten oli vuorossa liikuntaan innostava ROBOGYM ja nyt etsitään kyvykkyyttä teemalla ROBOTALENT.

ROBO-puulaakissa on hauskuustakuu

ROBO-puulaakissa onnistutaan yhdessä. Opiskelijat muodostavat 3-4 hengen ryhmiä. Kullakin ryhmällä on oma kummiyrityksensä, joka on sponsoroinut ryhmälle robotin. Ryhmä edustaa kummiyritystään vuosittain vaihtuvassa teemassa. ROBO-puulaakiin osallistuu vuosittain 100-150 opiskelijaa. Hauskuus alkaa, kun SeAMKin ROBO-tiimin opettajat käyvät lukioissa ohjeistamassa ryhmille robottien kokoamisen. Ryhmät kokoavat robotit itse. Sitten ryhmät vierailevat SeAMKissa, jossa he oppivat robotin ohjelmoinnin. Samalla he tutustuvat tekniikan alan opintoihin ja oppilaitoksen laboratorioihin. Seuraavien viikkojen aikana ryhmät ottavat ilon irti. He suunnittelevat teeman sisällön mukaisen koreografian, valitsevat sopivan musiikin tai tehosteet ja ohjelmoivat robotteihin koreografian mukaiset liikkeet. Ryhmät myös itse esiintyvät robottien kanssa.

Teknologiako ”poikien juttu”?

Väärin arvattu. ROBO-puulaakissa enemmistön muodostavat yllätys yllätys tytöt! Halusimme opettaa luovalla ja hauskalla tavalla, että teknologiateollisuudessa tarvitaan myös tyttöenergiaa. Tässä onnistuimme. Pelkällä hyvällä tuotteella ei kilpailussa menesty. Yrityksissä tarvitaan teknologian lisäksi paljon muutakin. ROBO-puulaakissa tietotekniikka on vain väline toteuttaa roboteilla liikkeitä. Robotti puolestaan on vain väline, jolla ryhmät tekevät ideansa näkyväksi. Ryhmien ideat puolestaan ovat väline kertoa kummiyrityksen osaamisesta, tuotteista ja toiminnasta. Ryhmät tekevät kummiyrityksestä PowerPoint-esityksen ja loppukilpailuun ROBO-esityksen. Mutta huomaamatta he oppivat uusia asioita robotiikasta, tietotekniikasta, yrittäjyydestä, projektiosaamisesta, ryhmätyö-, esiintymis- ja työelämätaidoista. Kun tavoite on selkeä, niin teoria ja käsitteet saavat merkityksen. Näin syntyy positiivinen oppimiskokemus.

”Ei rakennekynsille”

Otsikon mukaisen toteamuksen totesi tyttö, kun innostui ROBO-puulaakin käytännönläheisestä tekemisestä eli ”Learning by doing” –konseptista. Mahtavia lopputuotoksia saadaan joka vuosi, vaikka opiskelijoilla ei ole aluksi minkäänlaista kokemusta robotiikasta. Lähitunteja on vain 4+4 h robotin kokoamiseen ja ohjelmointiin. Ryhmät ottavat vastuun työn etenemisestä tukeutuen ongelmatilanteissa ohjaavaan opettajaan SeAMK:ssa/lukiossa. Ryhmät suunnittelevat itse ideat, aikataulun, työtavat, vastuunjaon ryhmässä ja kontaktit sidosryhmiin. Ryhmän me-henki ja ryhmäkuri opettavat. Lopputuloksena on visuaalinen esitys robottien kanssa varmistaen, että teoria on muuttunut käytännön taidoksi ja konkreettiseksi tuotokseksi. Lukion ohjaavan opettajan innostavalla otteella on keskeinen vaikutus lopputulokseen. Yritykset ostavat robotit lukioihin Maakunnan n. 40 teknologiayritystä ovat ostaneet robotit oman paikkakuntansa lukioihin. Myös Lions Clubeille tämä on erittäin sopiva tapa tukea paikkakuntansa nuoria. Kuhunkin lukioon on hankittu tyypillisesti 3-4 robottia. Kaikkiaan robotteja on hankittu yli 50 kpl! Ryhmät käyvät kummiyrityksissä vierailuilla ja haastattelevat henkilökuntaa. He tutustuvat siellä robotiikan käyttömahdollisuuksiin ja erilaisiin työnkuviin. Vierailun tuloksena syntyy esitelmä, jonka he pitävät lukion muille opiskelijoille. Näin paikkakunnan kummiyritykset tulevat tutuiksi kaikille lukiolaisille. Opiskelijat huomaavat, että myös omalla paikkakunnalla on tulevaisuutta ja yrityksiä, joihin voi mennä esim. kesätöihin.

Huipennus loppukilpailussa

ROBO-puulaaki huipentuu joulukuussa pidettävään loppukilpailuun, johon pääsee kunkin lukion paras esitys. Edustajansa lukiot valitsevat sisäisissä kilpailuissa, joissa ryhmät ROBO-esityksensä lisäksi pitävät kummiyrityksestään yritysesittelyn. Luovia esityksiä ja keksintöjä on taas odotettavissa Seinäjoella. Kilpailun voittajan valitsee arvovaltainen tuomaristo, jonka puheenjohtajana ROBOROCKissa toimi ministeri Paula Risikko. Parhaat esitykset on palkittu mm. rannekkeilla Provinssi Rockiin tai Vauhtiajoihin.

Osassa lukioista ROBO-puulaaki on merkitty valmiiksi kurssiksi lukujärjestykseen. Näin opiskelijoille on varattu aika esitysten tekemiseen. Kurssin suoritettuaan opiskelijoita hyvitetään 4 op:n verran heidän tullessaan opiskelemaan SeAMKiin.

Yhteistyö luo verkostoja

ROBO-puulaaki yhdistää kolme eri toimijaa eli alueen lukiot, yritykset ja ammattikorkeakoulun uudella tavalla toimimaan yhdessä kaikkien osapuolten hyväksi. Tärkein kohderyhmä on lukion opiskelijat, jotka saavat omakohtaista tuntumaa teknologiaan tekemisen ja yritysvierailujen kautta. Kaikkien toimijaosapuolten aito innostus rohkaisee jatkamaan tätä toimintaa, jolla nuoria motivoidaan hakeutumaan ammattiopintoihin siinä elämänvaiheessa, jolloin he tekevät päätöksiä omasta tulevaisuudestaan. Jäämme Seinäjoella kuulolle, kuka organisoisi valtakunnallisen ROBO-puulaakin…

Lisätietoja: SeAMK ROBO-puulaaki

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00
Dimensio 1/2017 , 26. tammikuu 2017 - 9:00