Dimensio 4/2015

Painettu Dimensio 4/2015 ilmestyi postilaatikkoon 26.08.2015 ja kohdisti katseet tulevaisuuteen. Lue Pasi Konttisen pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan artikkeliin. 

— Pääkirjoitus: Katse tulevaisuuteen
— Sisällys Dimensio 4/2015

Kun lukiolaiset tekevät tiedettä, kaikki voittavat

Kirjoittaja: 

Atte Harjanne, Tutkija, Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitoksen 5T-tiedekasvatushankkeessa lukiolaiset osallistuvat tieteelliseen tutkimustyöhön omilla kursseillaan. Lumen mittaamisesta, ilmastotoimien kartoittamisesta ja sääpalveluiden kehittämisestä kerättyjen kokemusten perusteella yhteistyötä kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa.

Tutustu artikkeliin ja innostu ilmatieteestä.

Dimensio 3/2015

Painettu Dimensio 3/2015 ilmestyi postilaatikkoon 6.5.2015. Lue MAOLin puheenjohtaja Leena Mannilan pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan artikkeliin. 

— Pääkirjoitus: Opettajien pedagoginen hyvinvointi
— Sisällys Dimensio 3/2015

5.5.2015 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto lukion opetussuunnitelmien perusteiden luonnoksesta

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto (MAOL ry) on kutsusta antanut Opetushallitukselle lausunnon 14.4.2015 julkaistuun lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen.

Voit tutustua lausuntoon kokonaisuudessaan oheisen linkin kautta.

eDimensio palvelunestohyökkäyksen kohteena

MAOL ry:n kaikille avoin verkkolehti eDimensio joutui palvelunestohyökkäyksen kohteeksi keskiviikon ja perjantain väisenä aikana. Palvelua ruuhkautettiin kirjaamalla siihen uusia käyttäjiä automatisoidusti ja julkaisemalla keskustelupalstalle uusia viestejä eri sivustoilta linkitetysti. Palvelunesto hyökkäys hidasti eDimension palvelimen toimintaa siinä määrin ettei sivuston lataaminen enää onnistunut ja ylläpitomme teki ratkaisun pysäyttää palvelin kokonaan.

Lehdistötiedote: Matemaattisten aineiden opettajat muutosten kourissa, koulutusta tarvitaan

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Matemaattisten aineiden opetukseen on tulossa useita merkittäviä muutoksia. Uudistetut opetussuunnitelmien perusteet (OPS) otetaan käyttöön peruskouluissa ja lukioissa 1.8.2016. Ennen uusien perusteiden käyttöönottoa on kuntien ja koulujen laadittava paikalliset tarkentavat opetussuunnitelmat, muokattava oppimateriaalit ja suunniteltava opetus uuden OPS:n mukaiseksi.

MAOL ry:n lehdistotiedotteessa nostetaan esille ajankohtaisia haasteita ja koulutusta niiden kohtaamiseen. Lue lisää ja tule koulutuksiin mukaan!

Opetus.tv ja Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön

Kirjoittaja: 

Janne Cederberg

Opetus.tv ja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos ovat sopineet yhteistyön aloittamisesta. Fysiikan laitoksessa tehdään ydinfysiikan ja nanotieteiden kansainvälistä huippututkimusta.  Korkeakoulutuksen arviointineuvosto on nimennyt laitoksen kahdesti koulutuksen huippuyksiköksi. Opetus.tv on verkkopalvelu, joka tarjoaa matematiikan ja luonnontieteiden opetusvideoita yläkouluun ja lukioon. Yhteistyön ansiosta Opetus.tv:n tarjonta laajenee myös yliopistosisältöihin.

Lue lisää ja tutustu.

Valtakunnalliset LUMA-päivät Joensuu 1.-3.6.2015

Vuoden 2015 valtakunnalliset LUMA-päivät järjestetään Joensuussa 1.-3.6.2015. Päivät ovat samalla Scientix 2 -hankkeen kansallinen päätapahtuma Suomessa.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki matematiikkaa, luonnontieteitä (ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa/maantiedettä), tietotekniikkaa ja teknologiaa opettavat opettajat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

MAOL-koulutuspäivät Viikin normaalikoululla lauantaina 18.4.2015

Seuraavat koulutuspäivät pidetään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla lauantaina 18.4.2015. Luentojen ja työpajojen ohessa on mahdollisuus tutustua oppimateriaalinäyttelyyn. Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu koulutuspäivien sivuilla. Tervetuloa mukaan! 

Ideointia hiukkasfysiikan avoimen datan opetuskäytöstä

CERNin LHC­kiihdyttimellä dataa keräävä CMS­koe, johon jo lukuisat täällä vierailleet suomalaiset lukiolaisryhmät ovat päässeet tutustumaan, on nyt julkistanut “ihan oikeata” tutkimusdataa vapaaseen käyttöön (http://opendata.cern.ch). Johtoajatuksena datan julkistamisessa on ollut se, että data saataisiin mahdollisimman laajaan käyttöön ja tässä tietysti erinomaisena käyttökohteena olisi lukio­opetuksessa erilaisten tutkimukseen, tiedonkäsittelyyn, matemaattisiin menetelmiin ja fysiikkaan liittyvän problematiikan valaisuun. Lue juttu ja osallistu datan opetuskäytön ideointii.

YK:n Valon vuosi -posterikilpailu kouluille 1.1.-25.3.2015

Vuonna 2015 juhlistetaan valon ja valoteknologian vuotta. Teeman kunniaksi MAOL ry julistaa valtakunnallisen posterikilpailun kouluille ja oppilaitoksille.

Kilpailun teema antaa oppilaille mahdollisuuksia posterin aiheen valintaan varsin laajasti. Mihin kaikkeen valo vaikuttaakaan?

Valo on fysiikan ilmiö, mutta vaikuttaa myös kemiaan ja biologiaan. Valolla on omat matemaattiset suureensa ja niidenkin yhteyksistä on mahdollista tehdä posteri. Tietotekniikassa tieto kulkee valokaapeleita pitkin, mihin tämä perustuu?

Postereiden aiheita on joka puolella ympärillämme aina tähdistä valon heijastuksiin, sateenkaaren ilmiöihin ja iholla tapahtuviin muutoksiin. Valo on elämälle merkityksellistä, ilman valoa on hyvin vähän elämää. Miten valo vaikuttaa? Mistä valoa syntyy? Miksi on pimeää? Miten valo vaikuttaa väreihin? Miten valoa voisi hyödyntää paremmin kehitysmaissa tai energian säästämisessä tai kotona?

Lue lisää ja osallistu.

Asiaa on, mutta mistä aikaa? Lukion opetussuunnitelmakyselyn tuloksia

Kirjoittaja: 

Hannu Korhonen, lehtori emeritus, Orimattila

Fysiikan ja kemian sekä osittain myös pitkän matematiikan kurssisisällöt ovat liian laajoja. Ajan puute jättää oppimisen pinnalliseksi ja oppilaat ilman yksilöllistä ohjausta. Luonnontieteissä se on suurin este opetusmenetelmien monipuolistamiselle ja etenkin kokeellisten työtapojen käytölle. Tietotekniikkaa opetetaan vain muutamissa lukioissa kaikille opiskelijoille ja joissakin ei kenellekään.

Tiedot perustuvat Matemaattisten aineiden opet­tajien liiton syyslukukaudella 2012 tekemään laajaan verkkokyselyyn. Kyselyssä kartoitettiin matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan ope­tuksen järjestämistä. Valtaosa kysymyksistä kohdistui kurssitarjontaan, opetuksen sisältöön ja menetelmiin sekä opetusvälineisiin.

Kyselyn tulosket ovat erityisen ajankohtaisia nyt kun OPS:ia ollaan jälleen muuttamassa vauhdilla. Tutustu kyselyn tuloksiin ja käy jättämässä ehdotuksesi ja kommenttisi OPH:n sivuilla olevaan kyselyyn. 

Fysiikan OPS-tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua

10.12.2014 kokoontui Kumpulassa Physicumissa noin kolmekymmentä fysiikan lukio-opetuksesta kiinnostunutta keskustelemaan, pohtimaan ja ideoimaan lukion fysiikan opetussuunnitelman perusteiden päivitykseen liittyviä seikkoja. 1.8.2016 lukiossa otetaan käyttöön nyt valmisteilla olevien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kirjoitetut opetussuunnitelmat, joissa fysiikassa on yksi pakollinen kurssi ja kuusi syventävää kurssia. Tämä asettaa haasteita kurssien tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen suhteen: kaikkea nykyistä ei voi pitää mukana eli jotain nykyisestä on jätettävä pois.

Tammikuussa järjestetään vastaavanlaiset keskustelutilaisuudet:

Matematiikka 15.1.2015  ja kemia 20.1.2015

Osallistu keskusteluun.

Millainen on tulevaisuuden lukio?

Kirjoittaja: 

Sini Kaukonen ja Piia Simpanen, asiantuntijoita, Teknologiateollisuus ry

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, koulutuksen pilviväylä, opetuksen pilvipalveluratkaisut, ohjelmointi… On selvää, että digitaalisuus on tullut kouluihin jäädäkseen. Millainen tulevaisuuden lukion pitäisi olla, jotta se vastaisi muuttuneisiin tarpeisiin? Joukko opetusalan vaikuttajia ja ammattilaisia sekä digiyrityksiä kokoontui pohtimaan tätä Open Innovation Houseen Otaniemeen. Lue lisää ja tutustu aiheeseen.

Hattulan silloilta: Porodiodi (suomi) – Reindeer Diode (english)

Kirjoittaja: 

Jukka O. Mattila

Jukka O. Mattila käsittelee kolumnissaan Porodiodia ja sen toimintaa. Kuka keksi porodiodin?

"Paliskuntien välisten poroaitojen tarkoitus on pitää poroelo omistajiensa hallinnassa. Poromiehiä, hiihtolomalaisia ja muita kulkijoita varten aitaan on erämaassa sopivin kohdin rakennettu portteja. Niistä neuvokas ihminen pääsee läpi, mutta poro ei."

Tutustu kolumniin ja sen englanninkieliseen versioon.

Sivut

Tilaa syöte eDimensio RSS