Murtolukujen peruslaskutoimitusten kehittyminen ja sujuminen 7. luokan aikana — 7.-luokkalaisten oppimisprofiilit

Kirjoittaja: 

Anu Tuominen, FL, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kuva 1. Summamuuttujan saamien arvojen mukaan Oppimisprofiilit kuudessa ryhmässä.

Tutkimuksessa tarkastellaan 7.-luokkalaisten (N=74) murtolukujen peruslaskutoimitusten sujumista yhden lukuvuoden aikana.

[Julkaistu: Dimensio 1/2017]

Dimensio 1/2017

Painettu Dimensio 1/2017 ilmestyi 1.2.2017. Lue Dimension päätoimittaja Marja Tammen pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan valittuun artikkeliin.

— Pääkirjoitus:  Yhteistyötä, verkostoitumista ja osaamisen jakamista – yhdessä opimme enemmän
— Sisällys Dimensio 1/2017

GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa

Kirjoittaja: 

Anna Kairema, matematiikan lehtori, Helsingin matematiikkalukio, GeoGebra-verkkokoulutuksen suunnittelija ja kouluttaja;
Jenni Räsänen, koordinaattori, Summamutikka-keskus, GeoGebra-verkkokoulutuksen suunnittelija ja kouluttaja

Miten järjestetään koulutus, jonka tarkoitus on nopealla aikataululla tavoittaa kaikki Suomen matematiikan kouluopettajat? Mitä tehdään, kun koulutukseen tulijoita on enemmän kuin mikään olemassa oleva tilaratkaisu antaa myöten? Miten ratkaistaan rajoitukset, jotka aika ja paikka koulutukselle asettavat?
No järjestetään verkkokoulutus!

[Julkaistu: Dimensio 6/2016]

Opettajien vinkkikoulu matematiikan opetukseen osa 2: yläkoulu

Kirjoittaja: 

Marianna Jokila, Projektipäällikkö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Kuva: Jeremy Bishop / Unsplash

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi tänä vuonna 27 matemaattisten aineiden opettajaa tai opettajaryhmää. Palkitut yläkoulun matemaattisten aineiden opettajat jakavat tässä vinkkinsä.

[Julkaistu: Dimensio 6/2016]

Opettajien vinkkikoulu matematiikan opetukseen osa 1: alakoulu

Kirjoittaja: 

Marianna Jokila, Projektipäällikkö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Kuva: Cel Lisboa / Unsplash

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi tänä vuonna 27 matemaattisten aineiden opettajaa tai opettajaryhmää. Palkitut alakoulun matemaattisten aineiden opettajat jakavat tässä vinkkinsä.

[Julkaistu: Dimensio 5/2016]

Dimensio 6/2016

Dimensio 6-2016 kansi

Painetun Dimension 6/2016 ilmestymispäivä: 7.12.16. Lue MAOL:n puheenjohtaja Leena Mannilan pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan artikkeliin.

— Pääkirjoitus: Vetoomus ylioppilastutkinto­lautakunnalle ja päättäjille
— Sisällys Dimensio 6/2016

GeoGebra tänään

Kirjoittaja: 

Mikko Rahikka
Aloitusikkuna.

GeoGebra on dynaamisen matematiikan ohjelma. Se on suunniteltu matemaattisten aineiden oppimisen ja opetuksen avuksi peruskoulusta yliopistoon. Avoin lähdekoodi takaa, että se on aina ilmainen opettajille ja oppilaille opetuskäytössä. GeoGebra on yksi sähköisen ylioppilaskokeen Digabin ohjelmista.

[Julkaistu: Dimensio 5/2016]

Dimensio 5/2016

Dimensio 5-2016 kansi

Painettu Dimensio 5/2016 ilmestyi 26.10.16. Lue päätoimittaja Marja Tammen pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan artikkeliin.

— Pääkirjoitus: Matematiikan ja luonnontieteen kirjoitustaidolla on merkitystä
— Sisällys Dimensio 5/2016

Lukion tärkein ainevalinta?

Kirjoittaja: 

Jouni Pursiainen, professori, Oulun yliopiston LUMA-keskus;
Jarmo Rusanen, professori, Maantieteen tutkimusyksikkö;
Sauli Partanen, LuK, Maantieteen tutkimusyksikkö;
Kuva 1. Ylioppilastutkinnossa kirjoitettu matematiikka Oulun yliopiston opiskelijoilla.

Mahdollisuudet päästä yliopistoon riippuvat suuressa määrin lukiossa tehdyistä ainevalinnoista. Tässä artikkelissa perehdytään Oulun yliopiston opiskelijavalinnan kautta matematiikan ja reaaliaineiden lukiovalintojen merkitykseen. Valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä näyttää olevan se linjavalinta, joka vahvimmin ohjaa valikoitumista sekä yliopistoon yleensä, että eri koulutusaloille.

[Julkaistu: Dimensio 4/2016]

Dimensio 4/2016

Painettu Dimensio 4/2016 ilmestyi 24.8.2016. Lue päätoimittaja Marja Tammen pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan artikkeliin. 

— Pääkirjoitus: Tavoitteita, unelmia ja mahdollisuuksia – suuntana hyvä tulevaisuus
— Sisällys Dimensio 4/2016

Taide taittaa matematiikkaa – Osa 1(2)

Kirjoittaja: 

Kirsi Peltonen, matematiikan dosentti, Aalto-yliopisto, Helsingin Yliopisto, kirsi.peltonen@aalto.fi
Kuva 1. Robin Landsdorff: Taiteltu jääpaperi.

Maaliskuussa 2016 Aallon Lumarts laboratoriossa järjestettiin peruskoulun ja lukion aineenopettajille sekä luokanopettajille työpaja ”Origameilla oivalluksia oppimiseen: Matematiikka kohtaa taideaineet.” Työpajassa tutustuttiin origamien historiaan, moderneihin sovelluksiin tekniikassa, avoimiin tutkimuskysymyksiin sekä ideoihin opetuksen tukena eri näkökulmista.

[Julkaistu: Dimensio 3/2016]

Pelien tekeminen osana matematiikan opetusta

Kirjoittaja: 

Jussi Kasurinen, TkT, tutkija, tietokirjailija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Antti Knutas, © Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ohjelmoinnin lisääminen osaksi matematiikan opetusta muuttaa opetusohjelmaa, ja vaatii opettajalta uudenlaista osaamista sekä uusia kykyjä tietokoneiden parissa. Selvää on lähinnä se, että pelialaa pidetään tällä hetkellä tietotekniikan uudelleen muodikkaaksi tehneenä trendinä. Mutta, mitä peliohjelmointi oikeastaan on, ja mitä siitä pitäisi tietää ennen opetussuunnitelman lukkoon lyömistä?

[Julkaistu: Dimensio 3/2016]

Sivut

Tilaa syöte eDimensio RSS