Luovuus, koulu ja matematiikka

Kirjoittaja: 

Hannu Korhonen, lehtori emeritus, Orimattila
Yhdeksän pisteen yhdistämistä toisiinsa jatkuvalla murtoviivalla, toisin sanoen kynää nostamatta, on joskus pidetty luovaa hahmottamista vaativana tehtävänä. Mikä on pienin mahdollinen määrä janoja, joista murtoviiva muodostuu?

Luovuuteen ja luovaan ajatteluun viitataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa useammassa kuin 30 kohdassa. Asiakirjassa annetaan kuitenkin kovin vähän eväitä opetuksen järjestämiseen luovuutta edistäväksi. Muuallakin pohditaan, mitä se luovuus oikein on ja miten sitä saataisiin lisää koulutyöhön.

[Julkaistu: Dimensio 2/2018]

Teknologiateollisuus tutuksi

Kirjoittaja: 

Roosa Päivärinta 8e, Seidi Ruokonen 8f, opiskelijoita, Nurmon yläaste sekä Antti Iivari, matemaattisten aineiden ja yrittäjyyden opettaja, Nurmon yläaste

Nurmon yläaste on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n kanssa erilaisten työelämävierailujen muodossa. Tänä vuonna 8. luokan oppilaat pääsivät tutustumaan kaiken kaikkiaan 16 teknologiateollisuuden alan yritykseen, joissa oppilaiden tehtävänä oli selvittää yrityksen perustietojen ja ”arjen” lisäksi, miten ohjelmointi ja erityisesti ohjelmoinnillinen ajattelu näkyvät yrityksen eri toiminnoissa.

[Julkaistu: Dimensio 2/2018]

Arvioinnin kivijalat yleissivistävässä koulutuksessa – Mitä, miten, milloin ja miksi?

Kirjoittaja: 

Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Viimeisen vuoden aikana olen yrittänyt jäsentää sitä, mitkä ovat opettajan arviointityön ”kivijalkoja", joihin arviointi perustuu sen lisäksi, että arviointi on dialogista ja tarkoituksenmukaista. Olen pohdinnoissani päätynyt siihen, että meillä kaikilla opettajilla on oppiaineesta tai koulumuodosta riippumatta mahdollisuus varmistaa arvioinnin perustaidot sen avulla, kykenemmekö perustellen vastamaan kysymyksiin mitä, miten, miksi ja milloin arvioimme.

[Julkaistu Dimensio 2/2018]

Vuoden 2018 opettaja: Sähkömagneettinen induktio kotikonstein

Kirjoittaja: 

Kalle Vähä-Heikkilä, FM, fysiikan lehtori, Lauttakylän lukio, Huittinen, email: kalle.vaha-heikkila@huittinen.fi

Kaikki lehden lukijat muistavat Tapani-myrskyn. Se osoitti, miten riippuvaisia olemmekaan sähköstä. Tänä talvena sähköttömyydestä on kärsinyt Itä-Suomi. Nykyinen sähköverkon sähköntuotanto perustuu sähkömagneettiseen induktioon, joka on sovellutuksineen yksi yleisimmistä arkielämässä kohtaamistamme fysiikan asioista. Käyn tässä artikkelissa läpi kokemuksia sähkömagneettisesta induktiosta.

Artikkelissa mukana runsaasti demovideoita!

[Julkaistu: Dimensio 2/2018]

Dimensio 2/2018

Painettu Dimensio 2/2018 ilmestyi 21.3.2018. Lue Dimension uuden päätoimittajan Kaisa Vähähyypän pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan valittuun artikkeliin.

– Pääkirjoitus: Kaiken takana on muutos
– Sisällys Dimensio 2/2018

Luovuus matematiikassa

Kirjoittaja: 

Erkki Pehkonen, Helsingin yliopisto, OKL

Koulumatematiikassa on luovuus usein jäänyt sivuun, kun opetus on keskittynyt laskualgoritmeihin. Mutta luovuus on ollut yhtenä peruskoulun opetussuunnitelman kaikkia aineita koskevana formaalina tavoitteena alusta alkaen (vrt. Anon. 1970) ja on sitä edelleenkin (vrt. Anon. 2004).

[Julkaistu: Dimensio 1/2013]

Kuka saa tuntea matematiikan ilon?

Kirjoittaja: 

Laura Tuohilampi, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

Matematiikan oppimistulokset Suomessa ovat PISA:n sekä tuoreen Karvin pitkittäistutkimuksen mukaan laskussa. Oppilaat sitoutuvat matematiikkaan heikosti, asennoituminen matematiikkaa kohtaan heikkenee koko koulu-uran ajan jopa hyvin osaavilla, lisäksi mietityttää lahjakkaiden tasapäistäminen.

[Julkaistu: Dimensio 3/2017]

Vuoden 2018 opettaja: Tehtävä uudelle vuodelle: Herätä kiinnostus – omasi ja muiden

Kirjoittaja: 

Kalle Vähä-Heikkilä, FM, fysiikan lehtori, Lauttakylän lukio, Huittinen, email: kalle.vaha-heikkila@huittinen.fi

Kaikkea ei onneksi tarvitse keksiä itse. Keräämme koko ajan ajatuksia ja vaikutteita ympäristöstämme ja sovellamme tietoa omiin tarpeisiimme sopiviksi. Joskus sattuu käymään jopa niin onnekkaasti, että ympäristö antaa riittävästi virikkeitä tuottaa itsekin jotain uutta. Jatkuva kiinnostus erilaisia asioita kohtaan auttaa tässä. Siksi haluan haastaa kaikki kiinnostumaan ja herättämään kiinnostusta!

[Julkaistu: Dimensio 1/2018]

Analogiamalli sähköoppiin

Kirjoittaja: 

Maija Ahtee, matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikan professori emerita
Photo by Ashes Sitoula on Unsplash

Olen kääntänyt Physics Review Special Topics – Physics Education Research lehdessä vuonna 2014 ilmestyneestä artikkelista analogisen mallin, joka auttaa yläasteen oppilaita ymmärtämään teoreettisia käsitteitä kuten sähkövirta, resistanssi ja jännite.

[Julkaistu: Dimensio 1/2018]

Helsingin kerho 90 vuotta

Kirjoittaja: 

Hannu Korhonen, lehtori emeritus, Orimattila
Kerhon uudet kunniajäsenet Antti Voipio, Lasse Paajanen ja Liisa Rautamäki.  Oikealla Helsingin kerhon puheenjohtaja, MAOLin hallituksen jäsen Katri Halkka.

Sateisena marraskuun iltana kerääntyi nelisenkymmentä MAOLilaista Ekbergin juhlahuoneistoon Bulevardille juhlimaan 90 vuotta täyttävää Helsingin kerhoa. Lämminhenkisen tilaisuuden avasi kerhon puheenjohtaja Katri Halkka ja seremoniamestarina toimi varapuheenjohtaja Jukka Hatakka.

[Julkaistu: Dimensio 1/2018]

TVT-koulutusta peruskoulun matematiikanopettajille

Kirjoittaja: 

Tuula Havonen, MAOL-hallituksen jäsen, "Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa" -hankevastaava

Syksyllä yläkoulun puolella aloitetun uuden opetussuunnitelman mukaan tulisi kaikissa oppiaineissa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa siten, että oppilaiden taidot kehittyvät toisen asteen koulutuksen tarpeiden mukaisiksi.

[Julkaistu: Dimensio 1/2018]

Dimensio 1/2018

Painettu Dimensio 1/2018 ilmestyi 7.2.2018. Lue Dimension uuden päätoimittajan Kaisa Vähähyypän pääkirjoitus ja tutustu lehden sisältöön sekä muutamaan valittuun artikkeliin.

– Pääkirjoitus: Tulevaisuus on täällä tänään
– Sisällys Dimensio 1/2018

Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda

Kirjoittaja: 

Suvi Aspholm, kemian ja matematiikan lehtori, Hyvinkään yhteiskoulun lukio, Hyvinkää, suvi.aspholm@edu.hyvinkaa.fi

Erasmus+ -projekti Water-LITE on työllistänyt minua syksystä 2016. Tämän vuoden lokakuussa ryhmä opettajia ja opiskelijoita Saksasta, Ranskasta ja Kroatiasta vieraili Hyvinkäällä viikon ajan, ja tämä viikko suunnitteluineen ja ohjelmineen on vienyt minulta runsaasti aikaa kuluneen syksyn aikana.

[Julkaistu: Dimensio 6/2017]

Suomen joukkueelle kaksi pronssia kemian olympialaisista ja yksi hopea pohjoismaiden kilpailuista

Kirjoittaja: 

Otto Seppänen, olympiavalmennuksen mentori, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Kotimaan joukkue oli jälleen menestyksekäs Tukholmassa järjestetyissä pohjoismaiden kilpailuissa sekä Bangkokissa kemian olympialaisissa.

[Julkaistu: Dimensio 6/2017]

Sivut

Tilaa syöte eDimensio RSS