Lehdistötiedote: Matemaattisten aineiden opettajat muutosten kourissa, koulutusta tarvitaan

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Julkaisuvapaa 18.4.2015 klo 10

Matemaattisten aineiden opetukseen on tulossa useita merkittäviä muutoksia. Uudistetut opetussuunnitelmien perusteet (OPS) otetaan käyttöön peruskouluissa ja lukioissa 1.8.2016. Ennen uusien perusteiden käyttöönottoa on kuntien ja koulujen laadittava paikalliset tarkentavat opetussuunnitelmat, muokattava oppimateriaalit ja suunniteltava opetus uuden OPS:n mukaiseksi.

Peruskoulun alakoulussa fysiikka ja kemia sisältyvät jatkossa ympäristöoppiin ja yläkoulussa matematiikan opetukseen sisällytetään koodauksen opetus. Peruskoulun opetussuunnitelmien rakennetta, työtapoja ja arviointia on uudistettu merkittävästi.

Lukiossa matematiikan ylioppilaskoe jaetaan keväästä 2016 alkaen A ja B-osaan, joista A-osa ratkaistaan jatkossa ilman laskinta. Kaksiosaiseen ylioppilaskokeeseen tähtäävän opetuksen ja kurssiarvioinnin kehittämiseksi tulee opettajien muuttaa nykyisiä käytänteitään.

Suurimmat muutokset koskevat syksyllä 2016 aloittavia lukio-opiskelijoita, joille matematiikan ensimmäinen kurssi on yhteinen. He ovat ensimmäinen ikäluokka, joka suorittaa jokaisen yo-kokeen aineen sähköisesti. Tämä muuttaa väistämättä opetus- ja arviointikäytänteitä. Laskimista todennäköisesti luovutaan, kun yo-kokeessa ja kurssikokeissa käytetään tietokonepohjaisia symbolisia laskinohjelmistoja. Onko opetuksen muuttaminen paperilta ja laskimesta tietokoneelle yhden kesän aikana tapahtuva käännös matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksessa? Miten erilaiset ohjelmistot saadaan luontevaksi osaksi opetusta ja arviointia? Miten käy perinteisen oppikirjan? Miten tieto- ja viestintäteknologia toimii opetuksen, oppimisen ja osaamisen tukena yhä paremmin? Muutoksia on paljon ja koulutustarve on suuri.

MAOL ry vastaa koulutushaasteeseen järjestämällä vuoden sisällä koulutusta matematiikan, fysiikan ja kemian paikallisten OPS:ien laadintaan paikalliskerhojensa kautta eri puolilla Suomea. Koulutuksissa tarkastellaan uudistuksia, vastataan haasteisiin ja kehitetään yhdessä ratkaisuja opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien eteenpäin kehittämiseksi. Muutoksessa onnistumisen avaimet ovat yhteistyö ja tiedon avoin jakaminen kollegoiden kesken sekä verkostot.

MAOL ry:n valtakunnalliset kevätkoulutuspäivät Helsingissä 18.4.2015

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto järjestää valtakunnalliset kevätkoulutuspäivät tänä vuonna Helsingissä Viikin normaalikoululla. Koulutuspäivän teemoja ovat kansainvälinen valon vuosi, opetussuunnitelma-asiat sekä opetuksen sähköistyminen. Luennot, esitykset ja työpajat kytkeytyvät näihin teemoihin eri tavoin. Tarjolla on valopajoja, joiden antia voi luovasti hyödyntää omassa opetuksessaan, kuulemme, mistä Koodi2016:ssa on oikeastaan kyse, pohdimme yhdessä tekemistä sekä jakamista opettamisessa ja oppimisessa. Opetushallitus kertoo perusopetuksen ja lukion ajankohtaisista uutisista liittyen vuoden 2016 opetussuunnitelmiin. Sähköisten kurssikokeiden toteuttamista voi harjoitella Abitti -klinikalla omaa konetta käyttäen. Klinikalla voi myös jakaa kokemuksiaan ja keskustella ideoistaan vertaisryhmässä ja elää todeksi “yhdessä olemme enemmän”- ja “jakaen tieto lisääntyy” -sanontoja.

Kevätkoulutuspäivän avajaisissa julkistetaan kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun 2014–2015 Suomen kilpailun ja MAOL:n järjestämän kansainvälisen valon vuoden liittyvän kansallisen valoposterikilpailun voittajat.

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Leena Mannila 0400 187 827 leena.mannila@maol.fi
Varapuheenjohtaja Pasi Konttinen 050 599 3917 pasi.konttinen@maol.fi
Projektipäällikkö Katri Halkka 040 770 4482 katri.halkka@maol.fi

Ystävällisin terveisin

Päivi Hyttinen
koulutus- ja tiedotusassistentti
MAOL ry
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI
puh. 010 322 3161
paivi.hyttinen@maol.fi
www.maol.fi

Lisää eDimensiossa

Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 22:35
Dimensio 1/2017 , 26. tammikuu 2017 - 12:57
GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa , 6. joulukuu 2016 - 16:28
Dimensio 6/2016 , 6. joulukuu 2016 - 16:20
GeoGebra tänään , 26. lokakuu 2016 - 20:22
MAOLin syyskoulutuspäivät Oulussa , 26. lokakuu 2016 - 19:59
Dimensio 5/2016 , 26. lokakuu 2016 - 19:30
Lukion tärkein ainevalinta? , 26. lokakuu 2016 - 18:41
Taide taittaa matematiikkaa – Osa 2(2) , 26. lokakuu 2016 - 13:42
Dimensio 4/2016 , 24. lokakuu 2016 - 16:34
Taide taittaa matematiikkaa – Osa 1(2) , 22. lokakuu 2016 - 12:42
Dimensio 3/2016 , 21. lokakuu 2016 - 21:37
Dimensio 2/2016 , 12. lokakuu 2016 - 19:51
Lukion tärkein ainevalinta? , 24. syyskuu 2016 - 9:00
Hattulan silloilta , 8. syyskuu 2016 - 22:58
Naiset ja teknologia tarvitsevat toisiaan , 8. syyskuu 2016 - 22:34
Lukion fysiikan OPS muutosten edessä , 8. syyskuu 2016 - 19:49
Taikatempuista motivaatiota opiskeluun , 25. elokuu 2016 - 20:31
Super-Ada innostaa IT-alalle , 4. helmikuu 2016 - 9:00
Dimensio 1/2016 , 30. tammikuu 2016 - 8:00
Dimensio 6/2015 , 2. joulukuu 2015 - 8:00
Minun MAOL:ini , 23. marraskuu 2015 - 9:00
Dimensio 5/2015 , 15. marraskuu 2015 - 9:00
Ylioppilastutkinto vuonna 203X , 29. elokuu 2015 - 9:00
Dimensio 4/2015 , 28. elokuu 2015 - 8:00
Dimensio 3/2015 , 6. toukokuu 2015 - 9:00
eDimensio palvelunestohyökkäyksen kohteena , 26. huhtikuu 2015 - 14:44