Lehdistötiedote: Matemaattisten aineiden opettajat muutosten kourissa, koulutusta tarvitaan

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Julkaisuvapaa 18.4.2015 klo 10

Matemaattisten aineiden opetukseen on tulossa useita merkittäviä muutoksia. Uudistetut opetussuunnitelmien perusteet (OPS) otetaan käyttöön peruskouluissa ja lukioissa 1.8.2016. Ennen uusien perusteiden käyttöönottoa on kuntien ja koulujen laadittava paikalliset tarkentavat opetussuunnitelmat, muokattava oppimateriaalit ja suunniteltava opetus uuden OPS:n mukaiseksi.

Peruskoulun alakoulussa fysiikka ja kemia sisältyvät jatkossa ympäristöoppiin ja yläkoulussa matematiikan opetukseen sisällytetään koodauksen opetus. Peruskoulun opetussuunnitelmien rakennetta, työtapoja ja arviointia on uudistettu merkittävästi.

Lukiossa matematiikan ylioppilaskoe jaetaan keväästä 2016 alkaen A ja B-osaan, joista A-osa ratkaistaan jatkossa ilman laskinta. Kaksiosaiseen ylioppilaskokeeseen tähtäävän opetuksen ja kurssiarvioinnin kehittämiseksi tulee opettajien muuttaa nykyisiä käytänteitään.

Suurimmat muutokset koskevat syksyllä 2016 aloittavia lukio-opiskelijoita, joille matematiikan ensimmäinen kurssi on yhteinen. He ovat ensimmäinen ikäluokka, joka suorittaa jokaisen yo-kokeen aineen sähköisesti. Tämä muuttaa väistämättä opetus- ja arviointikäytänteitä. Laskimista todennäköisesti luovutaan, kun yo-kokeessa ja kurssikokeissa käytetään tietokonepohjaisia symbolisia laskinohjelmistoja. Onko opetuksen muuttaminen paperilta ja laskimesta tietokoneelle yhden kesän aikana tapahtuva käännös matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksessa? Miten erilaiset ohjelmistot saadaan luontevaksi osaksi opetusta ja arviointia? Miten käy perinteisen oppikirjan? Miten tieto- ja viestintäteknologia toimii opetuksen, oppimisen ja osaamisen tukena yhä paremmin? Muutoksia on paljon ja koulutustarve on suuri.

MAOL ry vastaa koulutushaasteeseen järjestämällä vuoden sisällä koulutusta matematiikan, fysiikan ja kemian paikallisten OPS:ien laadintaan paikalliskerhojensa kautta eri puolilla Suomea. Koulutuksissa tarkastellaan uudistuksia, vastataan haasteisiin ja kehitetään yhdessä ratkaisuja opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien eteenpäin kehittämiseksi. Muutoksessa onnistumisen avaimet ovat yhteistyö ja tiedon avoin jakaminen kollegoiden kesken sekä verkostot.

MAOL ry:n valtakunnalliset kevätkoulutuspäivät Helsingissä 18.4.2015

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto järjestää valtakunnalliset kevätkoulutuspäivät tänä vuonna Helsingissä Viikin normaalikoululla. Koulutuspäivän teemoja ovat kansainvälinen valon vuosi, opetussuunnitelma-asiat sekä opetuksen sähköistyminen. Luennot, esitykset ja työpajat kytkeytyvät näihin teemoihin eri tavoin. Tarjolla on valopajoja, joiden antia voi luovasti hyödyntää omassa opetuksessaan, kuulemme, mistä Koodi2016:ssa on oikeastaan kyse, pohdimme yhdessä tekemistä sekä jakamista opettamisessa ja oppimisessa. Opetushallitus kertoo perusopetuksen ja lukion ajankohtaisista uutisista liittyen vuoden 2016 opetussuunnitelmiin. Sähköisten kurssikokeiden toteuttamista voi harjoitella Abitti -klinikalla omaa konetta käyttäen. Klinikalla voi myös jakaa kokemuksiaan ja keskustella ideoistaan vertaisryhmässä ja elää todeksi “yhdessä olemme enemmän”- ja “jakaen tieto lisääntyy” -sanontoja.

Kevätkoulutuspäivän avajaisissa julkistetaan kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun 2014–2015 Suomen kilpailun ja MAOL:n järjestämän kansainvälisen valon vuoden liittyvän kansallisen valoposterikilpailun voittajat.

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Leena Mannila 0400 187 827 leena.mannila@maol.fi
Varapuheenjohtaja Pasi Konttinen 050 599 3917 pasi.konttinen@maol.fi
Projektipäällikkö Katri Halkka 040 770 4482 katri.halkka@maol.fi

Ystävällisin terveisin

Päivi Hyttinen
koulutus- ja tiedotusassistentti
MAOL ry
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI
puh. 010 322 3161
paivi.hyttinen@maol.fi
www.maol.fi

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00