Julkilausuma 15.11.2014: Matemaattinen osaaminen tulevaisuuden lukiossa

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Hyvät toimittajat,

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on pitänyt liittokokouksen 15.11.2014 Helsingissä. Liittokokous päätti esittää julkilausuman: Matemaattinen osaaminen tulevaisuuden lukiossa

Julkilausuma:

Matemaattinen osaaminen tulevaisuuden lukiossa

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto, MAOL ry, on huolissaan suunnitellun lukion tuntijaon käyttöönottoaikataulusta. Esitetty aikataulu on liian kireä tavoitteiden mukaisten muutoksien toteuttamiselle. Lisäksi MAOL:n mielestä yhteiskunnallamme ei ole varaa heikentää luonnontieteellistä osaamista vähentämällä fysiikan oppimäärää. Matematiikkaan suunniteltu yhteinen aloituskurssi tuo lisähaasteita opetuksen toteuttamiselle opiskelijoiden erilaisen lähtötason vuoksi.

Päätös lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta on valmistunut. On hyvä, että yhteiskunnassa päästään kehittämään lukiokoulutusta ja laatimaan uusi nykypäivän tarpeita vastaava opetussuunnitelma. Se on tarkoitus ottaa käyttöön jo vajaan kahden vuoden kuluttua, elokuussa 2016. Nyt on oikea aika laatia suunnitelmat tulevaisuuden osaamistarpeille. Tällaista työtä ei saa pilata kiireellä ja MAOL:n toive onkin, että uusi opetussuunnitelma voitaisiin ottaa käyttöön päätettyä 2016 myöhemmin. Lisäksi tulee huomioida se, että perusopetuksessa uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön portaittain, jolloin perusopetuksen päättävä luokka on siirtymässä uusiin opetussuunnitelmiin vasta 2019. Tämä tuo ristiriitoja suunniteltuun aikatauluun.

Ympäristö- ja luonnontieteet -aineryhmästä on vähennetty yksi kurssi fysiikasta. Tämä vaikuttaa välittömästi ja välillisesti sekä opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksiin että yhteiskuntamme tarvitsemien matemaattis-luonnontieteellisten alojen ammattilaisten määriin. Teknistynyt yhteiskuntamme ei tule toimeen ilman teknisten alojen ammattilaisia. Esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen loppumisesta sekä kestävän kehityksen turvaavan teknologian kehittämisestä edellyttävät innovoivaa luonnontieteellistä osaamista entistä enemmän.

Matematiikan opinnot lukiossa alkavat yhteisellä opintokokonaisuudella, jonka jälkeen opinnot eriytyvät joko pitkään tai lyhyeen matematiikkaan. Muutoksella halutaan rohkaista opiskelijaa valitsemaan pitkää matematiikkaa nykyistä enemmän. Tämä on toteutuessaan hyvä ajatus. MAOL on huolissaan siitä, että yhteisen kurssin toteutus jää liian pintapuoliseksi, joka vähentää sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppisisältöjä. On huomioitava, että lukio-opiskelijoiden kiinnostus ja matematiikan osaaminen peruskoulun jälkeen on hyvin heterogeenista. MAOL:n mielestä jo ensimmäisellä yhteisellä kurssilla tarjottavaa opetusta on pystyttävä selkeästi eriyttämään opiskelijan osaamiseen ja kiinnostukseen perustuen.

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys tulee korostumaan yhä enemmän pelkästään sähköisten ylioppilaskirjoitustenkin takia. Tästä syystä monipuolista tieto- ja viestintäteknologian osaamista tulee varmentaa koko lukio-opintojen ajan. Tähän teemaopinnot, joiden tarkoitus on eheyttää opetusta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä, on hyvä työkalu. Euroopan unionin maissa on suuri huoli luonnontieteilijöiden ja matematiikan osaajien vähenemisestä. Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen eivät ole tarpeellisia vain heille, jotka tarvitsevat niitä suoraan ammatissaan, vaan ne ovat tärkeitä kaikille ihmisille muun muassa yhteiskunnassa ja luonnossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi. Lukion uudistamisen tulisi tukea vahvasti matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kasvua Suomessa.

Lisätietoja: 

MAOL ry  
Leena Mannila Pasi Konttinen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja
leena.mannila@maol.fi pasi.konttinen@maol.fi

 

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00