Dimensio 6/2014 on ilmestynyt

Pääkirjoitus:

Lukion uusi tuntijako oli pettymys

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto on huolissaan suunnitellun lukion tuntijaon käyttöönottoaikataulusta. Esitetty aikataulu on liian kireä tavoitteiden mukaisten muutoksien toteuttamiselle. Lisäksi MAOL:n mielestä yhteiskunnallamme ei ole varaa heikentää luonnontieteellistä osaamista vähentämällä fysiikan oppimäärää. Matematiikkaan suunniteltu yhteinen aloituskurssi tuo lisähaasteita opetuksen toteuttamiselle opiskelijoiden erilaisen lähtötason vuoksi. Päätös lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta on vihdoinkin valmistunut. On hyvä, että yhteiskunnassa päästään kehittämään lukiokoulutusta ja laatimaan uusi nykypäivän tarpeita vastaavat opetussuunnitelmat. Vai päästäänkö? Uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön jo vajaan kahden vuoden kuluttua, elokuussa 2016. Tällä aikataululla ei mahdollista syvälliseen pohdintaan uudistustarpeista. Opetussuunnitelmatyö tulisi laatia laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja vuorovaikutuksessa opetuksen järjestäjien kanssa. Tästähän on jo hyvä malli perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä. Se työ aloitettiin reilut kaksi vuotta sitten. Perusopetuksessa uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön portaittain alkaen 2016 niin, että perusopetuksen päättävä luokka-aste siirtyy uusiin opetussuunnitelmiin vasta 2019. Tämä tuo ristiriitoja lukion suunniteltuun aikatauluun. MAOL:n toive onkin, että lukion uusi opetussuunnitelma voitaisiin ottaa käyttöön päätettyä 2016 myöhemmin. Keskustelulle opetussuunnitelmauudistuksen taustasta, tavoitteista ja toteutuksesta täytyy aloittaa hyvissä ajoin ja varata aikaa uudistuksen kiireettömälle toteutukselle. Tällaista työtä ei saa pilata kiireellä.

Ympäristö- ja luonnontieteet -aineryhmästä on vähennetty yksi kurssi fysiikasta. MAOL yritti tehdä kaiken mahdollisen, ettei kursseja vähennettäisi, mutta tappioksemme jouduimme toteamaan tämän harmittavan tosiasian. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli uhka, että fysiikasta poistetaan kaksi kurssia. Kurssin vähentäminen vaikuttaa välittömästi ja välillisesti sekä opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksiin että yhteiskuntamme tarvitsemien matemaattis-luonnontieteellisten alojen ammattilaisten määriin. Teknistynyt yhteiskuntamme ei tule toimeen ilman teknisten alojen ammattilaisia. Esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen loppumisesta sekä kestävän kehityksen turvaavan teknologian kehittämisestä edellyttävät innovoivaa luonnontieteellistä osaamista entistä enemmän. Nyt onkin tarkkaan mietittävä, mitä ja miten tulevaisuudessa luonnontieteissä opetetaan.

Matematiikan opinnot lukiossa alkavat yhteisellä opintokokonaisuudella, jonka jälkeen opinnot eriytyvät joko pitkään tai lyhyeen matematiikkaan. Muutoksella halutaan rohkaista opiskelijaa valitsemaan pitkää matematiikkaa nykyistä enemmän. Tämä on toteutuessaan hyvä ajatus. MAOL on kuitenkin huolissaan siitä, että yhteisen kurssin toteutus jää liian pintapuoliseksi, joka vähentää sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppisisältöjä. On huomioitava, että lukio-opiskelijoiden kiinnostus ja matematiikan osaaminen peruskoulun jälkeen on hyvin eritasoista. MAOL:n mielestä jo ensimmäisellä yhteisellä kurssilla tarjottavaa opetusta on pystyttävä selkeästi eriyttämään opiskelijan osaamiseen ja kiinnostukseen perustuen.

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys tulee korostumaan yhä enemmän pelkästään sähköisten ylioppilaskirjoitustenkin takia. Tästä syystä monipuolista tieto- ja viestintäteknologian osaamista tulee varmentaa koko lukio-opintojen ajan. Tähän teemaopinnot, joiden tarkoitus on eheyttää opetusta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä, on hyvä työkalu.

MAOL haluaa vaikuttaa tuleviin opetussuunnitelmiin. Liitto järjestää heti vuoden alussa matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa omat keskustelutilaisuudet, joissa jäsenillä on mahdollisuus tulla mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden oppimiseen.

 
 
Leena Mannila
puheenjohtaja
MAOL
leena.mannila@maol.fi

 

 


Sisällys 

5    Pääkirjoitus, Leena Mannila

6    Hattulan silloilta, Jukka O. Mattila

7    Matematiikan valtakunnallinen koe 6. luokalle keväällä 2014, Arja Nokelainen ja Anne Pennanen

10  Matematiikan valtakunnallinen koe 9. luokalle keväällä 2014, Heidi Kivioja, Anne Pennanen ja Ari-Pekka Vallenius

16  Matematiikan koe ylioppilas­tutkinnossa keväällä 2014, Juha Oikkonen

20  Fysiikan koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2014, Leena Partanen

26  Kemian koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2014, Reija Jokela

32  Millainen on tulevaisuuden lukio?, Sini Kaukonen ja Piia Simpanen

36  Origamiikka, Anastasia Vlasova

40  Ovatko murtolukujen peruslasku­toimitukset hallussa 7. luokalle tultaessa?, Anu Tuominen

48  Flipped learning - lääke matematiikan opiskelun motivaatio-ongelmiin?, Marika Toivola

52  Tulevaisuus on fiksu, Katariina Yliheikkilä ja Merike Kesler

55  LUMA SUOMI -kehittämisohjelma, Maija Aksela, Pekka Hirvonen, Peter Hästö, Jari Lavonen, Tapio Salakoski ja Lauri Vihma

59  Kirjallisuutta: Sympsionics

60  Kirjallisuutta: Ensimmäinen sekunti ja johdatus matemaattiseen geodesiaan

64  Vuoden opettaja, Eero Ijäs

67  Pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

Julkaisemme perjantaina 2 juttua lisää eDimension puolella.

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin ja eDimensiossa julkaistaa jokaisesta Dimensiosta muutamia artikkeleita ja lisäksi ajankohtaisia asioita vuoden varrelta.

 

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00