Dimensio 5/2016

Pääkirjoitus:

Matematiikan ja luonnontieteen kirjoitustaidolla on merkitystä

Matematiikka on kieli. Maailman kansainvälisin kieli, jota käytetään kaikissa maailman kolkissa. Matematiikassa jokaisella merkillä, symbolilla ja sijoituspaikalla on oma vakiintunut merkityksensä. Opimme ymmärtämään matematiikkaa, määrittelemään matemaattisia käsitteitä ja soveltamaan matemaattisia lauserakenteita käytäntöön. Kansainvälisesti matematiikka yhdistää ja ulkomailla opiskelua helpottaa, kun edes matematiikan kieli on tuttu.

Matematiikassa ja luonnontieteissä merkintöjen ohella tärkeäksi nousee opiskelijan taito ilmaista ajatteluaan, taito analysoida tehtävänanto ja lähteä oikeaan suuntaan, taito kirjoittaa auki, mitä tekee eri välivaiheissa ja perustella, miksi tekee sekä taito ilmaista sanallisesti vastaus. Ratkaisuiden syntyessä yhä enemmän tietokoneella tarvitsemme selkeitä perusteluita ja enemmän tekstiä myös laskujen väliin. Virheettömyys ei ole tärkein päämäärä, vaan matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun ja ymmärtämisen kehittäminen ja tämän taidon esittäminen ratkaisujen laadinnassa. Erityisesti virheistä oppiminen helpottuu, kun opettaja näkee opiskelijan tavan hahmottaa tehtävät ja keskustelun tai ohjaavan palautteen avulla opiskelija voi oppia ja oivaltaa uutta.

Lukioissa symbolisten laskinohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen käyttö matemaattisten aineiden sähköisissä yo-kokeissa jo syksyllä 2018 (fysiikka ja kemia) ja keväällä 2019 (matematiikka) on herättänyt paljon keskustelua. Sama symbolisten laskinten laskentateho ja samat laskinsovellukset ovat olleet opiskelijoiden käytössä jo keväästä 2012, jolloin symboliset laskimet sallittiin yo-kokeisiin. Täten osa opiskelijoista voi jo nyt analysoida esim. käyrien leikkauspisteet ratkaisemalla yhtälöryhmiä laskimella. Suurimmat erot paperikokeeseen ovat valmiin datan käsittelyssä ja liiteaineistojen laadussa. Merkittävää muutosta tehtävien vaikeustasoon tai tehtävätyyppeihin tuskin kuitenkaan tapahtuu sähköistämisen nivelvaiheessa.

Peruskouluissa matematiikan opetussuunnitelmassa mainittu ohjelmointi sisältää myös oman sarjansa erilaisia ohjelmointikieliä ja graafisia ohjelmointiympäristöjä. Ohjelmoinnillisen ajattelun opettaminen tukee oppilaiden kykyä hahmottaa teknologistuvaa yhteiskuntaamme ohjaavia toimintoja, hakukoneita, erilaisia algoritmeja ja tukee loogista päättelykykyä. Ohjelmoinnin ymmärtäminen ja oppiminen voi osalle nuoristamme olla tulevaisuuden ammatti, mutta meille kaikille on hyväksi ymmärtää ohjelmointia edes sen verran, että tiedämme, miksi teknologiset laitteet tai ohjelmistot toimivat tai lakkaavat toimimasta.

Tässä lehdessä on nostettu esille mm. projektioppimista, kilpailutoimintaa ja yo-kokeessa käytettäviä ohjelmistoja esitellään tasaisesti tämän talven aikana lehtemme sivuilla. Kannustamme opettajia tarttumaan projektioppimiseen LUMA Suomen StarT-hankkeessa.

MAOL ry:n järjestämät OPH:n tukemat täydennys­koulutukset ”Ohjelmointi peruskoulun matematiikassa” ja ”Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (lukio)” koulutukset käynnistyvät vuoden vaihteessa eri puolilla Suomea. Ilmoittautuminen käynnistyy pian, joten tarkista lähimmät koulutukset verkkosivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan.

Opitaan rohkeasti hyödyntämään teknologiaa yhdessä oppilaidemme ja opiskelijoidemme kanssa ja muistetaan, että paperillekin saa vielä laskea. Opetetaan merkintöjen merkitykset ja määritellään käsitteet selkeästi, jotta oppilaamme ja opiskelijamme osaisivat soveltaa ja analysoida maailmaa matematiikan kielellä nyt ja tulevaisuudessa – myös teknologiaa hyödyntäen.

Merkityksellisiä hetkiä matematiikan ja luonnontieteiden parissa!

 

 
  Marja Tamm
  Päätoimittaja
  Dimensio
  marja.tamm@maol.fi

 

 


Sisällys

5     Pääkirjoitus, Marja Tamm

6     MAOLin syyskoulutuspäivät Oulussa, Pasi Konttinen

9     Suomelle kaikkien aikojen palkintosaalis vuoden 2016 Kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa, Fysiikan olympiavalmennusryhmä

16   Tietotekniikan olympialaiset Venäjällä, Antti Laaksonen

18   Neljännesvuosisata tietotekniikan olympialaisia, Antti Laaksonen

20   Vuonna 2016 palkitut opettajat, Marja Tamm

21   Opettajien vinkkikoulu matematiikan opetukseen osa 1: alakoulu, Marianna Jokila

24   Suomi100-juhlavuoden haaste kouluille: projektityöskentelyä matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen yli oppiainerajojen, Jenni Vartiainen

29   Projektipankki yläkoulun matematiikkaan, Elina Viro

31   Itsearviointi osana kokeellista työskentelyä, Anu Kukkonen-Macchi ja Tiina Koivisto

36   Geogebran keittokirja, Hannu Korhonen

37   GeoGebra tänään, Mikko Rahikka

41   CAS-teknologian mahdollistamia näkökulmia oppimiseen, Pepe Palovaara

45   En exkursion till Tartu, Peter Holmberg

48   TuKoKesta maailmalle, Juha Hakkarainen

50   EUCYS – nuorten ovi tieteen maailmaan, Marika Suutarinen

54   Opettaja artikkelin kirjoittajana, Hannu Korhonen

58   Kirjallisuutta: Tajuaako kukaan?, Hannu Korhonen

59   Vuoden opettaja,  Raimo Huhtala

65   Matematiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

66   Fysiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

67   Kemian pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00