Dimensio 5/2015

Pääkirjoitus:

Paikalliskerhot tekevät arvokasta työtä

Aloitin opettajanurani Raumalla 1980-luvun loppupuolella. Opettajakollegani koulussa kertoivat minulle, että MAOLiin kuuluu heti liittyä ja osallistua aktiivisesti kerhon järjestämiin tilaisuuksiin. Liityin välittömästi liittoon ja opin MAOL:n paikallistoiminnan avulla tuntemaan alueemme matemaattisten aineiden opettajat. Tämä maaginen yhteisöllisyys helpotti minua nuorena opettajana työssäni. Kerho järjesti erilaisia koulutuksia, joista tärkeimpänä muistan ylioppilaskokeiden pisteytyskokoukset yhdessä naapurikerhon kanssa. Lämmöllä muistan myös kerhomme yhteiset vapaamuotoiset illanistujaiset, jossa vaihdoimme kaikenlaisia kuulumisia. Yhdessä on ollut mukavaa ja antoisaa. Yhteisöllisyys on tärkeää. Tuore opettaja tarvitsee käytännön vinkkejä kokeneemmalta opettajalta, mutta pystyy itse vastavuoroisesti tuomaan tuoretta näkemystä opettamiseen ja opettajuuteen.

Mutta missä tämä yhteisöllisyys on nyt? Onko se bitteinä virtaavaa sähköistä yhteydenpitoa? Riittääkö se meille? Tässä lehdessä muutamat paikalliskerhot kertovat toiminnastaan. Monessa niistä ilmaistaan huoli siitä, etteivät nuoret matemaattisten aineiden opettajat liity enää MAOLiin omien kiireidensä vuoksi.

Liiton puheenjohtajana toivoisin kaikkien matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajien liittyvän MAOLiin. Me liitossa valvomme juuri matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen etuja ja järjestämme koulutusta ajankohtaisista aiheista. Ottakaa yhteyttä ja kertokaa, mitä toivoisitte MAOL:n tekevän. Haluan vielä korostaa kerhotyön tärkeyttä omilla alueillanne. Kerhon tilaisuuksiin kannattaa osallistua vaihtamaan ajatuksia alan opettajien kanssa. Suuri kiitos teille paikalliskerhoaktiiveille, jotka jaksatte oman työn ohessa tehdä tätä tärkeää työtä. Yhteistyö auttaa jaksamaan tässä kiireisessä maailmassa.

Historiaa
1863. Yleiset opettajain­kokoukset alkoivat koulu­laitoksessamme.
1916-18. Matematiikka, fysiikka ja kemia tulivat omiksi oppiaineiksi.
1920-luku. Ensimmäiset paikalliskerhot perustettiin.
1921. Ylioppilastutkinto lukion päättötutkinnoksi.
1932. Valtakunnalliset matematiikan ja fysiikan opettajien päivät Helsingissä.
3.6.1935. Suomen Matematiikan ja Fysiikan Opettajien Liitto perustettiin.
2015. MAOL 80 vuotta.

 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto
MAOL ry on perustettu 80 vuotta sitten. Varsinaista liittoa ennen perustettiin jo muutamia paikalliskerhoja, koska opettajat tunsivat tarvetta keskinäiseen yhteydenpitoon ja ajatustenvaihtoon matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen liittyvissä asioissa. Vanhimmat kerhot harjoittivat myös edunvalvontaa tekemällä esityksiä opettajien palkkauksesta, pätevyysehdoista, yliopistollisen koulutuksen uudistamisesta ja matemaattisten aineiden tuntimääristä. Nykyään liiton jäsenistö muodostuu 35:n alueellisen MAOL-kerhon noin 4 000 henkilöjäsenestä. Liitolle on ensi arvoisen tärkeää se, että paikalliskerhot toimivat aktiivisesti omilla alueillaan.

 

 
Leena Mannila
puheenjohtaja
MAOL ry
leena.mannila@maol.fi

 

 


Sisällys

5    Pääkirjoitus, Leena Mannila

6    Syyskoulutuspäivät Raumalla, Pasi Konttinen

8   Minun MAOL:ini, Irma Iho

10  MAOLin paikalliskerhojen esittely, Pasi Konttinen

24   Matematiikkaolympialaiset Thaimaan helteessä – kylmä suihku Suomelle, Matti Lehtinen

28   Tietotekniikan olympialaiset Kazakstanissa, Antti Laaksonen

31   Suomalaisnuoret menestyivät 46. kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa Intiassa, Fysiikan olympiavalmennusryhmä

36   Kemian olympialaiset Azerbaidzanissa 20.-29.7.2015, Otto Seppänen

38  Kemiallista ongelmanratkaisua, Elina Näsäkkälä

42  Yhtenevyyden puolustus, Tapani Tolonen

46  Mikä saa lukiolaiset valitsemaan kemian syventäviä kursseja?, Juha Okkeri, Jaakko Tuunanen ja Jarkko Lampiselkä

53  Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo, Anna Sjöblom ja Jarkko Lampiselkä

61  CAS kummaa, opin väärää matematiikkaa, Timo Salminen

63  Kirjallisuutta: Galileo’s Muse. Renaissance Mathematics and the Arts, Teuvo Laurinolli

64  Vuoden opettaja, Marita Havu

67  Pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin ja eDimensiossa julkaistaan jokaisesta Dimensiosta muutamia artikkeleita ja lisäksi ajankohtaisia asioita vuoden varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00