Dimensio 3/2016

Pääkirjoitus:

Opettaja uusien haasteiden edessä

Monessa Euroopan maassa, Suomi mukaan lukien, on nostettu esille matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tason heikentyminen sekä nuorten kiinnostuksen vähentyminen näihin aineisiin. Tämä on suuri huoli, sillä Suomi tarvitsee lähitulevaisuudessa yhä enemmän matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaajia.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton yhtenä tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan sekä innostaa heitä valitsemaan näitä oppiaineita. Tässä ovat avainasemassa opettajat. Kouluopetuksen haasteena on saada oppilaat ymmärtämään, miten matematiikka ja luonnontieteet käytännön sovelluksineen parantavat maail­maa. Kiinnostuksen lisäämiseksi on kouluissa tuotava opetukseen uusia opetusmenetelmiä ja teknologiaa tulee hyödyntää monipuolisesti.

Digitalisaatio on tullut elämäämme ja koulun on kuljettava etujoukossa sen hyödyntämisessä. Koulun tulee antaa oppilaille valmiudet käyttää teknologiaa oppimiseen ja tulevaisuudessa myös työelämään. Digitalisaation avulla voidaan monipuolistaa opetusta ja oppimista ja toivottavasti myös lisätä motivaatiota ja parantaa huonoksi todettua kouluviihtyvyyttä.

Teknologian tuominen opetukseen voi parhaimmillaan auttaa kehittämään opetusta ja parantaa oppimistuloksia. Vaarana kuitenkin on, että digi-innostuksessa opetuksen päämäärä unohdetaan ja uudistus tehdään välineiden ehdoilla. Etenkin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa päämääränä tulee olla ymmärtäminen ja syvällinen oppiminen.

Nuorille on luotava positiivinen asenne matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan tuomalla esiin matematiikan, fysiikan ja kemia osaamisentarve myöhemmin elämässä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opettajien koulutusta tulee kehittää siten, että heillä on perustietoa elinkeinoelämässä tarvittavasta osaamisesta.

 

Matematiikan kaksiosainen koe yllätti

Tänä keväänä matematiikan ylioppilaskoe suoritettiin kaksiosaisena. Uudistunut koe koostui A-osasta, joka tehtiin ilman laskinta ja B-osasta, jossa laskin oli sallittu apuväline. Lisäksi jokeritehtävät poistuvat kokonaan. Tämä on välivaihe kohti sähköistä matematiikan koetta, joka otetaan käyttöön kevään 2019 tutkinnosta lähtien.

Matemaattisten Aineiden Opettajien liitto on toivonut kokeen muuttamista kaksiosaiseksi. Koe kuitenkin yllätti monet opettajat ja opiskelijat. Muutos aikaisemmin totuttuihin koetehtäviin oli suuri. Opettajat ovat kuunnelleen huolissaan opiskelijoita, jotka ovat kokeneet epäonnistuneensa kokeessa. Myös vanhemmat ovat kyseenalaistaneet, onko koululuissa osattu valmistaa opiskelijoita tämän tapaisiin tehtäviin.

Uudistus on kuitenkin kohti parempaa. Monissa tehtävissä korostui matemaattinen ymmärtäminen. Tämän tyyppisellä kokeella on mahdollisuus saada paremmin esiin opiskelijan matemaattinen osaaminen ja arvosanat jakautuvat oikeudenmukaisemmin.

 

Uudistuksen tavoite:


  • Jokaisesta pakollisesta kurssista ja valtakunnallisesta syventävästä tulee tehtäviä.

  • A-osan tehtävät ovat perustehtäviä, jotka voivat olla mistä tahansa pakollisesta kurssista.

  • A-osassakin voi olla tehtäviä, joissa testataan syvällisempää osaamista.

  • B-osan tehtävillä mitataan opiskelijoiden matemaattista ymmärtämistä eikä niinkään tunnollisesti ulkoa opeteltuja asioita.

  • B-osan tehtävät ovat vaativampia tehtäviä, joissa on tuttuja käsitteitä uusissa asiayhteyksissä.

  • Tehtävät järkevöittävät pistemääräjakaumaa siten, että arvosanat jakautuvat paremmin matemaattisen osaamisen perusteella.

 

 
Leena Mannila
puheenjohtaja
MAOL ry
leena.mannila@maol.fi

 

 


Sisällys

5    Pääkirjoitus,  Leena Mannila

6   Pelien tekeminen osana matematiikan opetusta, Jussi Kasurinen

12  Miksi, mitä ja miten opettaa nanotiedettä ja -teknologiaa koulussa,  Anssi Lindell

18 Taide taittaa matematiikkaa – Osa 1(2), Kirsi Peltonen

22  Ilmastonmuutosta lisäke-todellisuuden avulla,  Paula Havaste ja Timo Suvanto

28 Yleisen suhteellisuusteorian kokeelliset testit,  Hannu Kurki-Suonio

36  Projektioppimista Prahassa ,  Matti Väisänen ja Anssi Lindell

39  TASS-projekti – Suomalainen ja amerikkalainen lukiolaisryhmä pimeää ainetta, pimeää energiaa ja neutriinoja metsästämässä ,  Pasi Ketolainen, Mikko Korhonen, Riitta Rajala, Ursula Ahvenisto ja Markku Parkkonen

43  Avaruussäätä Nagoyassa ,  Pasi Ketolainen, Ursula Ahvenisto ja Risto Matveinen

47  Matematiikka minun elämässäni ,  Olli Järviniemi

48  Laskennallinen ajattelu tarttuvien tautien seurannassa ,  Elina Numminen

51  Juuka löysi da Vinci -koodin ,  Kristóf Fenyvesi ja Osmo Pekonen

56  Uudistuva opettaja on tutkija, osa 2(2),  Pirkko Kärnä ja Sari Harmoinen

62  Tšernobyl -86. Myyttejä ja totta ,  Anastasia Vlasova

63   Vuoden opettaja ,  Raimo Huhtala

67    Matematiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00