Dimensio 2/2017

Pääkirjoitus:

Yhteistyöstä voimaa

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin MAOL-opettaja etsii tällä hetkellä vastauksia.


  • Miten ohjelmointi liitetään sujuvasti peruskoulussa matematiikan opetukseen?

  • Miten toteutetaan lukion matematiikan yhteinen kurssi niin, että siitä on hyötyä opiskelijoille?

  • Valitaanko kurssille digitaalinen vai perinteinen paperikirja?

  • Onko oppikirja opetussuunnitelma vai kannattaako kirjan sisältöjä opetuksessa karsia tai muuttaa?

  • Miten käy kokeellisuudelle luonnontieteiden opetuksessa digiopetusaineiston yleistyessä?

  • Miten huomioidaan nuorten osaamistason laskeminen matemaattisissa aineissa?

 

Muutos ja muutoksessa mukana pysyminen ahdistaa opettajia ja koettelee opettajan pedagogista ammattitaitoa. Opettajan työssä jaksamiseen tämän päivän koulussa vaikuttaa kiire ja jatkuvasti lisääntyvä tiedon määrä. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto yhdessä teknologian tuomien haasteiden kanssa on lisännyt opettajien stressiä. Muutosta varmasti tarvitaan, mutta se pitää tehdä pienin askelin. On rohkeasti uskallettava aloittaa jostakin, oma jaksaminen huomioiden ja tulla pois edes hiukan omalta mukavuusalueelta.

Suomessa opettajien ammattitaito on korkea­tasoista. Kansainvälisesti hyvä opettajankoulutus on perusta Suomen hyvälle sivistystasolle. Tämä edellyttää opettajankoulutuksen jatkuvaa kehittämistä myös niille opettajille, jotka ovat jo vuosia toimineet opettajina. Opettajat haluavat kouluttautua ja seurata ajan haasteita, mutta muutosta ei tule tehdä vain muutoksen vuoksi. Opettajien tulee luottaa omaan ammattitaitoonsa. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutteisena. Oppimista tulee eheyttää oppiainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi, jotka tarjoavat nuorille avaimet menestymiselle tulevaisuuteen. Tässä on kuitenkin omat haasteensa. Miten opettajien aika riittää eriyttämään ja eheyttämään opetustaan niin, että kaikki oppijat saavat haasteita omien edellytystensä mukaisesti?

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa matematiikan opetukseen tulee sisällyttää ohjelmoinnin opetus. Tarkkoja ohjeita siitä, miten se tulee tehdä, ei kuitenkaan ole annettu. Vaativa koodaus ei sovi kaikille. Tarkoitus onkin saada nuoret kiinnostumaan ohjelmoinnista. Kaikille nuorille on hyvä tarjota mahdollisuus tutustua ohjelmointiin pienin askelin tämän päivän mobiilimaailmassa. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea.

Lukion opetussuunnitelmassa matematiikan opetus aloitetaan kaikille yhteisellä matematiikan kurssilla. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto suoritti lukion opettajille kyselyn tästä kurssista. Kyselyyn vastattiin yli sadasta koulusta. Tulosten mukaan kurssi on epäonnistunut. Opettajat kokivat, että opiskelijoiden eritasoisuus asettaa liian suuria haasteita oppimiselle ja kurssin sisällöt koettiin huonoiksi. Kurssin alkuperäinen tavoite – saada lisää nuoria opiskelemaan matematiikkaa – on epäonnistunut.

PISA-tulokset osoittivat nuortemme matematiikan ja luonnontieteiden taitojen heikentyneen. Nämä oppiaineet eivät kiinnosta suomalaisia nuoria. Miten saavutamme paremmat oppimistulokset ja herätämme nuorten kiinnostuksen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan?

Yksi huolenaihe on sähköisen materiaalin käyttö matemaattisissa aineissa. Matemaattisen tekstin tuottaminen on hankalaa ja turhauttavaa, koska riittävän hyviä digitaalisia alustoja ei ole vielä käytössä. Heikentyykö matematiikan ymmärtäminen digitaalisuuden myötä? Olisi myös tärkeää, että opiskelijat pääsevät heti opintojensa alussa harjoittelemaan ohjelmistoja, joita he kohtaavat sähköisessä ylioppilas­kokeessa.

Nämä ja monet muut asiat askarruttavat meitä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia.
On tärkeää, että me opettajat teemme yhteistyötä ja etsimme yhdessä ratkaisuja näihin ajankohtaisiin ongelmiin. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry haluaa olla mukana tässä yhteistyössä auttaen opettajia löytämään ratkaisuja näihin muun muassa järjestämällä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia näistä aiheista. Liitto on myös yhteydessä opetusalan päättäjiin löytääksemme parempia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Toivotan kaikille opettajille voimia tänä haasteellisena aikana!

 
  Leena Mannila
  puheenjohtaja
  MAOL ry
  leena.mannila@maol.fi

 

 


Sisällys

5     Pääkirjoitus, Leena Mannila

6     MAOL:n hallitus vuonna 2017

11   Neljän tieteen kisat, Antti Laaksonen, Ursula Ahvenisto, Kimmo Järvinen, Kerkko Luosto, Anastasia Vlasova ja Olli Järviniemi

18   MAOL–MAY-kysely, Mika Antola

20   Hattulan silloilta, Jukka O. Mattila

21   100 tarinaa matematiikasta — Kuinka uudistaisin matematiikan opetusta, Laura Juvonen

22   Koodaus ja ohjelmointi matematiikan opetuksessa, Tuula Havonen

23   NOT-koulu 2017, Pasi Nurmi

26   Animaatiot — Laatua sähköisiin oppimateriaaleihin, Tuomo Riekkinen

28   Kirjallisuutta: Matikkanälkä, Marja Tamm

29   Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa, Kalle Vähä-Heikkilä

33   Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri, Jukka O. Mattila

37   Tutkimisen taidot lukion kemian opetussuunnitelman perusteissa, osa 1
Kemiaa kaikkialla (KE1) ja kysymykset tiedonhankinnan lähtökohta
, Nelly Heiskanen, Veli-Matti Vesterinen, Jaana Herranen ja Maija Aksela

42   Symbolisen matematiikkaohjelmiston mahdollisuuksia kartoittamassa, Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen

47   Oppiminen edellä digitalisointiin, Hannu Korhonen

50   Väitöstutkimus: Lapsille luonnontieteitä leikin kautta varhaisista vuosista lähtien, Jenni Vartiainen

52   Matematiikkalehti Solmun tehtäväpaketit kouluille, Marjatta Näätänen

54   In memoriam: Jouko Joensuu 1928–2016, Olli Syvähuoko

56   In memoriam: Heimo Latva 1936–2016, Hannu Korhonen

59   Vuoden opettaja, Suvi Aspholm

64   Maaritin peruskoulu­nurkka: 5 tapaa edistää yhteisöllistä oppimista matematiikan tunneilla, Maarit Rossi

65   Matematiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

66   Fysiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

67   Kemian pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina vain MAOLin jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00