Dimensio 1/2017

Pääkirjoitus:

Yhteistyötä, verkostoitumista ja osaamisen jakamista – yhdessä opimme enemmän

Suomessa opettajan ammattiin kuuluu vahvasti sen sisältämä autonomia ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, sisältöihin, menetelmiin ja oppituntien rakenteeseen oman pedagogisen osaamisensa pohjalta. Opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi usein yksin omaa opetustaan, sillä opettajien väliselle yhteistyölle ei ole luotu toimivia malleja ja rakenteita koulutusjärjestelmässämme.

Opetussuunnitelmien uudistuessa tarve kehittää ja uudistaa tunti- ja kurssisuunni­telmia, arviointia ja opetuksen sisältöjä kasvaa merkittävästi ainakin kolmeksi vuodeksi, jolloin sekä lukioiden (2016–2019) että perusopetuksen yläkoulujen (2017–2020) opetus siirtyy vaiheittain noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa. Kolme vuotta on pitkä aika jatkuvalle kehittämiselle ja moni kokee, että aikaa opetuksen uudistamiseen jää opettajan arjessa kovin vähän. Yhteisellä suunnittelulla voisi keventää omaa työtään ja oppia samalla uutta kollegoiltaan. Hyvä yhteistyö vaatii aikaa ja resursseja, mutta ennen kaikkea avointa mieltä ja halua jakaa omaa osaamistaan ja rohkeutta kysyä neuvoa asioihin, jotka vielä askarruttavat. Tähän täytyy vain löytää toimivia malleja kiireisen arjen keskellä.

Opiskelijoiden kyky tehdä yhteistyötä, oppia toisiltaan ja tukea toisiaan vertaisarvioinnin keinoin ovat tärkeitä taitoja, mutta usein nämä jäävät sivuseikaksi opiskelijan oman osaamisen ollessa ensisijainen tavoite. Saako kaveria auttaa ja neuvoa, kannustammeko yhteistyöhön, rakennammeko tehtäviä, joissa yhteistyöstä olisi hyötyä ja toiselta oppiminen olisi sallittua? Millaisella esimerkillä ohjaamme tällaiseen toimintaan ja miten hyvin osaamme arvioida yhteistyön prosessia tai tuloksia? Oppijoiden erilaiset vahvuudet ja osaamisalueet voisi hyödyntää oppimisessa yhä tehokkaammin, jos yhdessä oppimisesta tehtäisiin opiskelun arkea.

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma otetaan seitsemännellä luokalla käyttöön syksyllä 2017 ja tällöin mukaan tulee ohjelmoinnin opetus matematiikan opetuksessa. Tämä on kokonaan uusi osa-alue matematiikan oppimäärän sisällä ja tämän osa-alueen painotuksista, sisällöistä ja oppimis­tavoitteista keskustellaan yhä aktiivisesti. MAOL ry kehittää Teknologiateollisuuden 100-vuo­tis­säätiön tuella ohjelmoinnin opetusmateriaalia matematiikan peruskouluopetukseen. Tätä kaikille avointa opetusmateriaaliamme voi testata vapaasti omien oppilaiden kanssa ja otamme mielellämme palautetta vastaan. Materiaali on käytössä myös OPH:n tukemissa peruskoulun opettajille suunnatuissa täydennyskoulutuksissamme ”Ohjelmointi peruskoulun matematiikassa”. Lukion uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan opiskelijoiden tulisi hallita yhä paremmin tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelunsa työvälineenä. Ohjelmistojen pedagogisen hyödyntämisen tueksi MAOL ry järjestää lukio-opettajille OPH:n tukemia täydennyskoulutuskursseja “TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”.

Materiaalin julkaisua, avointa keskustelua, toimikuntien tehokkaampaa työskentelyä, valtakunnallisia koulutuksia ja verkostoitumista vahvistaaksemme MAOL on ottanut käyttöönsä ulkoisen verkkosivun lisäksi nyt myös peda.net -sivuston. Tutustu juuri julkaistuun peda.net –sivustoomme ja sieltä löytyviin uusiin ohjelmointimateriaaleihimme, kurssisivuihimme ja osallistu keskusteluun.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti eteenpäin yhteistyön, verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen tueksi, koska yhdessä opimme enemmän.

Hyvää Suomen 100-vuotis­juhlavuotta kaikille!

 

 
  Marja Tamm
  Päätoimittaja
  Dimensio
  marja.tamm@maol.fi

 

 


Sisällys

5     Pääkirjoitus, Marja Tamm

7     Linkki-resurssikeskuksesta ensiapua ohjelmoinnin opetukseen, Hanna Aarnio

12   Murtolukujen peruslaskutoimitusten kehittyminen ja sujuminen 7. luokan aikana – 7.-luokkalaisten oppimisprofiilit, Anu Tuominen

18   Peliprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus, Pentti Frondelius

22   Suomelle pronssia kemian olympialaisissa ja hopeaa yhteispohjoismaisissa kemiakilpailuissa, Otto Seppänen ja Mikko Kaipio

26   Itämeren alueen matematiikan huiput Oulussa, Matti Lehtinen ja Maisa Spangar

32   Opettajien vinkkikoulu matematiikan opetukseen osa 3: lukio, Marianna Jokila

36   Pasadenaprojekti 9.4.-16.4.2016,  Pasi Ketolainen

41   Miksi navigaattori toimii?, Markku Poutanen

45   Pyöräkäyrät, Hannu Korhonen

46   Maksuton CAS-ohjelmisto, Erkko Saviaro

48   Ehdollisen läsnäolopakon vaikutus läpäisyyn, Esa Karjalainen

52   Arduino tutuksi, Kyösti Blinnikka

54   Oppilasagenttina koulua kehittämässä, Joonas Silvennoinen

56   Eukleides aleksandrialainen, Hannu Korhonen

58   Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia, Aatos Lahtinen

61   Vuoden opettaja, Suvi Aspholm

63   Matematiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

64   Fysiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

65   Kemian pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

66   Maaritin peruskoulunurkka: PISA-terveiset maailman matematiikanopettajille, Maarit Rossi

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina vain MAOLin jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00
Dimensio 1/2017 , 26. tammikuu 2017 - 9:00