Asiaa on, mutta mistä aikaa? Lukion opetussuunnitelmakyselyn tuloksia

Kirjoittaja: 

Hannu Korhonen, lehtori emeritus, Orimattila

Fysiikan ja kemian sekä osittain myös pitkän matematiikan kurssisisällöt ovat liian laajoja. Ajan puute jättää oppimisen pinnalliseksi ja oppilaat ilman yksilöllistä ohjausta. Luonnontieteissä se on suurin este opetusmenetelmien monipuolistamiselle ja etenkin kokeellisten työtapojen käytölle. Tietotekniikkaa opetetaan vain muutamissa lukioissa kaikille opiskelijoille ja joissakin ei kenellekään.

Tiedot perustuvat Matemaattisten aineiden opet­tajien liiton syyslukukaudella 2012 tekemään laajaan verkkokyselyyn. Kyselyssä kartoitettiin matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan ope­tuksen järjestämistä. Valtaosa kysymyksistä kohdistui kurssitarjontaan, opetuksen sisältöön ja menetelmiin sekä opetusvälineisiin.

Vastauksia saatiin 178 lukiosta Tammisaaren ja Savukosken väliltä. Vastanneissa oli pieniä alle sadan oppilaan lukioita ja suuria yli 700 oppilaan lukioita. Tyypillinen lukion oppilasmäärä oli välillä 100–300.

Neljässä lukiossa viidestä opetus järjestetään vii­dessä jaksossa, lähes kaikissa muissa kuudessa jaksos­sa. Joka toisessa koulussa noin puolet oppilaista va­litsee pitkän matematiikan, mutta on kouluja, joissa osuus yli 70 prosenttia ja myös kouluja, tosin vähem­män, joissa osuus on alle 30 prosenttia. Yleisin opetus­ryhmän koko oli 20–25, mutta myös alle 10 ja yli 40 opiskelijan ryhmistä oli mainintoja.

Tutustu Kyselyn tarkempiin tuloksiin ja lue koko artikkeli tästä: Asiaa on, mutta mistä aikaa? Lukion opetussuunnitelmakyselyn tuloksia  

Julkaistu Dimensiossa 3/2013

OPH:n sivuilla on OPS:n kommentointi avoinna 16.12. klo 16:15 saakka. 

Osallistu: Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00