5.5.2015 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto lukion opetussuunnitelmien perusteiden luonnoksesta

Kirjoittaja: 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto (MAOL ry) on kutsusta antanut Opetushallitukselle lausunnon 14.4.2015 julkaistuun lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen.

Prosessin tiukasta aikataulusta huolimatta MAOL ry on kiitollinen siitä, että avoimia kommentointikierroksia järjestetään. MAOL ry pitää valitettavana että opetussuunnitelman perusteisiin voidaan tehdä vain päivitys, kun tarvetta olisi ollut laajemmalle uudistamiselle. Uudistuksessa asetetut tavoitteet vaativat matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa selkeästi lisää resursseja mm. tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käytön ja lisääntyvän kokeellisen työskentelyn vuoksi. MAOL ry pitää näitä tavoitteita tärkeinä, mutta näkee ristiriidan käytännön toteutuksen, ryhmäkokojen, tilojen, välineiden, sisältöjen laajuu- den ja uusien menetelmien soveltamisen välillä. On hyvä, että TVT:n opetuskäytöstä tulee laatia suunnitelma paikallistasolla. Tämä tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia TVT:n käyttöön oppimisen tukena.

Voit tutustua lausuntoon kokonaisuudessaan tästä.

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00
Dimensio 1/2017 , 26. tammikuu 2017 - 9:00
GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa , 6. joulukuu 2016 - 9:00
Dimensio 6/2016 , 6. joulukuu 2016 - 9:00
MAOLin syyskoulutuspäivät Oulussa , 26. lokakuu 2016 - 9:00
Taide taittaa matematiikkaa – Osa 2(2) , 26. lokakuu 2016 - 9:00
Lukion tärkein ainevalinta? , 26. lokakuu 2016 - 9:00
Dimensio 5/2016 , 26. lokakuu 2016 - 9:00
GeoGebra tänään , 26. lokakuu 2016 - 9:00
Dimensio 4/2016 , 24. lokakuu 2016 - 9:00
Taide taittaa matematiikkaa – Osa 1(2) , 22. lokakuu 2016 - 9:00
Dimensio 3/2016 , 21. lokakuu 2016 - 9:00
Dimensio 2/2016 , 12. lokakuu 2016 - 9:00
Lukion tärkein ainevalinta? , 24. syyskuu 2016 - 9:00
Hattulan silloilta , 8. syyskuu 2016 - 9:00
Lukion fysiikan OPS muutosten edessä , 8. syyskuu 2016 - 9:00
Taikatempuista motivaatiota opiskeluun , 25. elokuu 2016 - 9:00
Super-Ada innostaa IT-alalle , 4. helmikuu 2016 - 9:00
Dimensio 1/2016 , 30. tammikuu 2016 - 8:00